درمان اعتیاد؛وب لژِیون آقای سعیدآبیار
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
بنام قدرت مطلق الله
دستورجلسه:سیستم ایکس.
سیستم تولیدکننده مخدرهای طبیعی بدن،
نوروترانسمیترها یا واسطه های شیمیایی یاناقلهای عصبی درفضای بین سیناپسی ومجموعه هورمونهاوغدد درونریز به جرات میتوان گفت.
این موضوع اگرنگوئیم مهمترین ،یکی ازمهمترین دستورجلسات کنگره60میباشد واین موضوع مهمترین مسئله در زمینه درمان اعتیاد میباشد.موضوع موادشبه افیونی یکی ازشاهکارهای خلقت خداوندویکی ازپیچیده ترین بخشهای فیزیولوژی موجودات است....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 27 مرداد 1396
بنام قدرت مطلق الله.
دستورجلسه:عدالت،آیاهمه افراددرکنگره باهم برابرند؟
امیرمومنان حضرت علی(ع)میفرماید:
عدالت هرچیزراسرجای خودش مینشاند.؛
ایشان یگانه تر ازوی عمل ومظهرعدالت...
زمانیکه دربیت المال بودندوبه امورمسلمین رسیدگی میکردند،ازنورشمع بهره میبردندوبه هنگام کارهای شخصی نورشمع راخاموش میکردند.براستی چه چیزباعث میشودکه کسی اینگونه عمل نماید؟چه چیزباعث میشودکه یکی امیرمومنان شودوفرماندهی وجودخودرانیز اینگونه بدست گیردودیگری....؟
بنظرمن دوچیزکه باعث میشودجایگاه....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 16 مرداد 1396
بنام قدرت مطلق الله

چگونه ازسایت کنگره60استفاده میکنم؟
سلام دوستان مهدی هستم مسافر.
آخرین آنتی ایکس مصرفی:شیشه.
درابتدا از خداشاکرم که باکنگره آشناشدم تاباکلمه ای بنام سایت روبرو بشوم چون تاقبل ازورودبه کنگره آنقدر درضدارزشها فرورفته بودم که اصلا کلمه ای بنام سایت رانمیشناختم ولی الان ازبرکات کنگره است که میدانم سایت چیست ومیتوانم ازآن وآموزشهای آن بهره ببرم.من باواردشدن درسایت واستفاده ازمطالب همه ای مسافران وهمسفران وراهنمایان آموزش میگیرم واینکار به من انرژی خاصی میدهدبانظر....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 7 مرداد 1396
وادی یازدهم و تاثیر ان روی من 
چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحرو و اقیانوس میریزند 
اولین چیزی که در ابتدای این وادی جلوه می کند همان چشمه است ؛ چشمه محل بروز و ظهور زلالی و پاکی است و به خوبی حاکی از این مطلب است که در پس این اب زلال یک منبع زلال نهفته است ، این اب زلال تمثیل زیبایی از نفس زکیه و پالایش یافته انسان است ؛ آنگاه که انسان...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 25 تیر 1396

بنام خدا

این جلسه دهمین جلسه از دوره پنجاه و نهم از سری کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰، با دستور جلسه وادی یازدهم و تأثیر آن روی من "رودهای خروشان و چشمه‌های جوشان همه به بحر و اقیانوس می‌رسند "، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری خانم زهرا رأس ساعت ۱۱ آغاز به کار نمود.

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر.

امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدالله خوب است.

دستور جلسه این هفته، چشمه‌های جوشان و رودهای خروشان به بحر و اقیانوس می‌رسند. انسان هر خواسته‌ای دارد و به هر چیزی می‌خواهد برسد و یا می‌خواهد به دست بیاورد، باید به‌صورت چشمه جوشان و یا رود خروشان عمل کند. چشمه‌ای که جوشان شد، اتوماتیک و خودکار تبدیل به رود خروشان خواهد شد.

برای اینکه رود خروشان شویم، اول باید چشمه جوشان شویم. چشمه جوشان با تفکر و اندیشه به وجود می‌آید. کسی که...ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 21 تیر 1396
بنام قدرت مطلق الله

دستور جلسه:
حرمت کنگره 60

جمعیت احیای انسانی کنگره 60در31شهریور1378توسط مهندس دژاکام پایه گذاری وتاسیس گردید.بنیان کنگره60ازهمان ابتدا میدانستندکه ورود به حوزه اعتیادوموادمخدر ومصرف کنندگان موادمخدر امری سهل وآسان نیست ومشکلات خاص خودرادارد.ایشان در بدو شروع فعالیت،علاوه برتنظیم قوانین اصلی و داخلی کنگره که در14بند در کلیه جلسات کنگره قرائت میشود.منشوری تحت عنوان حرمت کنگره60راتنظیم وتدوین نمودند.دراین نوشتارمهمترین 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 19 تیر 1396
به نام قدرت مطلق الله 
دستور جلسه شیشه ؛و تخریبهای ان روی من 

تمامی مخدرهاهرکدام به تنهایی آثارمخرب و ویرانگری رادرجسم وروان انسان برجای میگذارند.اما افسوس انسانی که به واسطه داشتن ابزارزندگی بنام عقل متمایز ازسایرمخلوقات هستی است واز هرنظر در راس قرارگرفته است ،بادست خودتمامی نظم وترتیب صورپنهان وآشکارخود رادستخوش بی نظمی وبی ثباتی میکند،دراینجا....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 12 تیر 1396

بنام خدا

این جلسه هشتمین جلسه از دوره پنجاه و نهم از سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه شیشه و تخریب های آن، در روز چهارشنبه مورخ 96/4/7 به استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری خانم زهرا راس ساعت 11:10 آغاز به کار نمود.

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر.

امیدوارم حال همه شما خوب باشد، بحمدلله حال من هم خوب است.

عید را به شما تبریک می گویم. هیچ عبادتی جهت بیهودگی درست نشده است، مخصوصاً در مکتب ما. اینطور نیست که شما یکسری کارها را انجام بدهید و این کارها صرفاً عبادی باشد. مسئله روزه فقط یک موضوع عبادی صرف نیست، خیلی مطالب در آن نهفته است.

وقتی عید شد، بچه ها برای من تبریک می فرستادند، جملات من هم که برای دوستان صمیمی ام نوشتم که؛

روزه ها را ما گرفتیم، افطار را هم با غذاهای خوب برگزار کردیم، در منزل ما که واقعاً ضیافت و میهمانی بود. دور شکممان هم کمتر شد، ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 8 تیر 1396
ظرفیت،مسئولیت(قبله گم کردن)
به نام خدا 

هرانسانی برای پذیرش هرمسئولیتی ،ابتدابایدنگاهی به خودبیندازدوببیندآیاظرفیت ویاگنجایش آن کاررادارد یاخیر؟دراین باره نظر من این است که زمانی ماآماده انجام مسئولیتی میشویم که مسئولیت پذیرباشیم یادر مورد کاری که میخواهیم انجام بدهیم دانایی لازم راکسب کرده باشیم.یعنی در ماتغییراتی صورت گرفته باشد،حال ممکن است که این سوال برایمان پیش بیاید که در چه زمانی وچه عاملی باعث میشود که نگاهمان تغییرکند:ویا اصلاچرابایدتغییر کند؟بنظر من برای تغییرشرط لازم این است که به نحوه عملکرد در گذشته نگاهی بی اندازم...


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 6 تیر 1396
 ((به نام خدا ))
در باب دستور جلسه :وادی دهم:صفت گذشته درانسان صادق نیست،چون جاری است.
دراین وادی به دو مبحث مهم اشاره شده است.صادق نبودن صفت گذشته درانسان،جاری بودن انسان که این دوتوجه رابه سمت خود انسان جلب می کند.صادق نبودن صفت گذشته درانسان یعنی انسان و صفت او قابل تغییر می باشد.این وادی هم به انسان امید و دستور حرکت می دهد وهم به.....


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 30 خرداد 1396
ششمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی دهم و تأثیر آن روی من در روز چهارشنبه مورخ 96/3/24 به نگهبانی و استادی آقای امین دژاکام و دبیری خانم زهرا راس ساعت 15:35 آغاز به کار نمود.
 
خلاصه سخنان استاد امین:
ضمن آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه دوستان. امیدوارم ماه رمضان برای همه شما پر بار بوده باشد. برای من الحمدلله خوب بود. امسال یکسری چیزهایی را بدست آوردم و تجربه خوبی بود. با این روزه درصدی یکسری را هم تشویق کردیم و آزمایش کردیم، جواب داد و خوب بود. 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 25 خرداد 1396
به نام خدا 
در باب دستور جلسه :که چی ؟ مهمترین سوال زندگی 
قبل از اعتیاد:
که چه درس بخونی ؛؟ 
آخرش یه کارمند می شوی با حداقل حقوق ماهانه ؛ یکی تو بازار باقالی میفروشه از لیسانسه ها بیشتر درامد داره که چه درس بخونم, ترک تحصیل می کنم ؛ 
نامزدی اعتیاد :
که چی بشه ؟ ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 24 خرداد 1396

((به نام خدا))
دستورجلسات کنگره60یکی از مهم ترین ابزارهایی هستند که میتوان بااستفاده ازآنها نوع نگرش وتفکروجهان بینی یک فرد مصرف کننده را تغییر داد.پس نباید به راحتی ازاین دستور جلسات عبور کنیم وبایدتامل بیشتری برروی این دستورجلسه داشته باشیم.دستورجلسه این هفته سیگارمی باشد.
سیگاریکی ازمضرترین وپرخطرترین موادی است که با یک فرهنگ بسیار غلط دربین انسانها رایج گشته وبسیارراحت و آسان میتوان این ماده اعتیاد آور را تهیه کرد.واز آن استفاده نمود.بررسی ها نشان می دهد که سالانه بیش از22درصد ازمرگ و میرهای ناشی از سرطان براثراستفاده ازاین ماده اعتیادآور به وقوع می پیوندد.عامل اصلی ایجادکننده حدود14 نوع سرطان مانندسرطان ریه،گلو،دهان و...مصرف سیگار می باشد.سیگارکشیدن باعث بیماریهای قلبی و کبدی ،سکته مغزی ،بیماریهای عروقی و پرفشاری می‌گردد.سیگارکشیدن برحافظه ،یادگیری و منطق خوتاثیرات منفی می گذارد.دودسیگاربه علت سنگینی کیسه های هوایی را پر می کندو اجازه  نمی دهد که تنفس به راحتی صورت گیرد .بیشترافرادبه خصوص قشرجوان ،مصرف سیگارراملاکی برای بزرگی و افزایش سن وصر البته جایگاه شخصیتی خود می دانند بنابراین فراموش کرده که برای بیشترافرادسیگاردریچه ورود به دنیای اعتیادومصرف موادمخدر می باشد.درکنگره 60که با هدف اصلی درمان اعتیادایجادشده بود.تا مدت ها مصرف سیگارامری عادی ومعمولی بود.اما پس از آنکه مشکل جنسی برای آقای مهندس دژاکام پیش آمد واز آنجا که مشکلات براانسان های بزرگ منشا تفکر می گردد.آقای مهندس اقدام به درمان مصرف سیگار خودباروش D.S.tنمودند.اینک درکنگره 60مصرف سیگار عملی کاملا ضد ارزش می باشد که برای تماس اعضا تکلیف است که پس از طی دوماه ازسفر اول  اقدام به درمان مصرف سیگارخودنمایند.این دستورجلسه به این علت دراین مقطع بیان شده است تاتلنگری به من غرق دراعتیادسیگارواردکندو مراازاین مهلکه نجات دهد.درکنگره60درمان سیگار به راحتی صورت میگیرد.به این دلیل که درکنگره مسئله مصرف سیگار،راه حل آن وروش درمان آن با مطالعه وتحقیق به خوبی شناخته شده است.اکنون لژیون های ویلیام وایت در تماس شعبه های کنگره وجودداردوحضور درآنها برای همه اعضای کنگره امکان پذیر است.برهمه مسافران واجب است که سفرسیگاررا نیزمانندسفرموادمخدر جدی بگیرند.مطالعه خودرا دراین زمینه افزایش دهندوباسفری خوب خودرا از دام این ضدارزش به ظاهر عادی نجات دهند.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 17 خرداد 1396
به نام خدا
برای رسیدن به پالایش و تصفیه دو زندگی لازم و ضروری است 
یکی زندگی درحیات و دیگری زندگی درکنگره
خداوندجهان مادی راباهمه خوبی هاو بدی هاافریدتاانسان بانیروی عقل واختیاربامنجرچه چیزهایی خوب وبداست.وجودهرچیزی در زندگی الزامی است.مهم نحوه استفاده است که باعث


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 15 خرداد 1396

بنام خدا

چهارمین جلسه از دوره پنجاه و نهم سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران، با دستور جلسه سیگار، در روز چهارشنبه مورخ 96/3/10 به استادی و نگهبانی مهندس و آقای امین دژاکام و همچنین دبیری خانم زهرا ساعت 15:45 آغاز به کار نمود. 

سخنان مهندس:

امیدوارم حالتان خوب باشد. در ماه روزه، وقتی صحبت می کنم، یک مرتبه حرفهایم را فراموش می کنم، بخاطر همین سخنرانی هایم را حذف کردم.

دستور جلسه هفتگی این هفته سیگار بوده است، ظاهراً هفته جهانی دخانیات را پشت سر می گذاریم. افتخار بزرگی نصیب ما شد که ما یک سکته ای کردیم و دکترها گفتند که مربوط به سیگار است و بعد درمان انجام گرفت.ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 12 خرداد 1396


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی